Skip to main content

İÇERİK OLUŞTURMA

1. Politikanın Amacını Belirlemek

Bu kurum politikası, kurumunuzun bu politikayı neden uygulamaya koyduğunu belirten kısa bir açıklama içermelidir. Bu açıklama aynı zamanda politikanın kimleri kapsadığını netleştirerek politikanın kapsamını vurgulayabilir.

Bu cinsel taciz politikası, tüm çalışanları ve anlaşmalı tarafları istenmeyen cinsel içerikli hareket ve tutumlardan korumayı amaçlamaktadır. Kurum politikası olayları nasıl bildireceğimizi, cinsel taciz şikayetlerini nasıl ele aldığımızı, uygulayabileceğimiz disiplin tedbirlerini ve çalışanlarımızın iş yerinde cinsel tacize uğramaları durumunda erişebilecekleri destek mekanizmalarını açıklar. Kurumumuz ırk, renk, din, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve ifadesi, cinsiyet, yaş, engellilik veya diğer herhangi bir sebebe dayalı taciz de dahil olmak üzere her türlü tacizi yasaklayan katı bir politika izlemektedir. Bu politika, istihdam statülerine bakılmaksızın tüm çalışanlar için geçerlidir. Bu politikayı ihlal eden bir çalışan disiplin işlemlerine tabi tutulur. 

Ulusal mevzuata uygun olarak, kurumun tüm faaliyetlerinde uygulanacak bir Cinsel Tacizin Önlenmesi Politikası benimsedik. Bu politika, cinsel tacizden arındırılmış bir iş yerini teşvik eder ve kurumun şikayet mekanizmaları hakkında bilgi verir. Politikanın amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 • Tüm bireylerin saygı gördüğü, güvenli ve stresten uzak bir çalışma ortamı yaratmak;
 • Çalışma yaşamında, istihdamın her alanında fırsat eşitliğini engelleyen toplumsal cinsiyete dayalı taciz vakalarının yaşanmamasını sağlamak ve 
 • Tüm çalışanların potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri saygılı bir çalışma ortamını teşvik etmek.” 
Kurum politikası, farkındalık artırma faaliyetlerinin ve eğitimlerin yanı sıra, kurumunuzun iş yerinde cinsel tacizi önleme çabalarının bir parçasıdır. Ancak böyle bir politikanın amacı, çalışanları zarar veren ve uygunsuz davranışları ifade edebilecekleri ve şikayette bulunabilecekleri şekilde güçlendirmek de olmalıdır. Kurum politikanız, çalışanları hareket geçebilecekleri şekilde güçlendiriyor mu?

2. Kurumun Pozisyonunu Tanımlamak

Kurum politikası, kurumunuzun cinsel taciz karşısında almayı planladığı pozisyonu tanımlamalıdır. Bu pozisyon, kurumun, zarar veren ve uygunsuz davranışların üzerine gideceğine dair taahhüdünü belirten kısa bir ifadeyle açıklanabilir. Ayrıca, kurumun cinsel tacizi nasıl tanımladığına dair bir açıklamaya da yer verebilir.

“Bu kurum, tüm çalışanlarına güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt eder. Tüm cinsel taciz şikayetleri ciddiye alınacak ve bu şikayetler saygı çerçevesinde ve gizlilik ilkesi gözetilerek değerlendirilecektir. Şikayette bulunan kimse, şikayeti sebebiyle mağdur edilmeyecektir. Bir başkasına cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen herhangi bir kişi disiplin tedbirlerine tabi tutulacaktır.”

“Biz kurum olarak herkesin saygı çerçevesinde muamele gördüğü bir çalışma ortamı yaratmaya kararlıyız. Herkes fırsat eşitliğini teşvik eden ve taciz de dahil tüm ayrımcı fiilleri yasaklayan bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. İş yerindeki tüm ilişkilerin profesyonel bir şekilde yürütülmesini ve önyargı, ayrımcılık ve taciz içeren fiillerden kaçınmasını bekliyoruz.” 

“Bu kurum, her çalışan için uygun, insan onuruna yakışır ve adil bir çalışma ortamı yaratmaya ve sürdürmeye kararlıdır. Tüm çalışanlar, taciz ve şiddetten uzak bir ortamda çalışabilmelidir. Kurum olarak cinsel tacizin bir insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz. Taciz, güç gösterisi içeren bir eylemdir ve kişinin insan onurunun ihlali anlamına gelmektedir. Özellikle kadınların iş yerindeki görevlerini güven içinde ve tümüyle yerine getirme hakları açısından risk oluşturmaktadır. Taciz ayrıca yasalarına tabi olduğumuz ülkenin ayrımcılıkla mücadele yasasına aykırıdır. Kurum olarak, cinsel taciz fiillerini önleme ve bu tür davranışların çözümlenmesi ve soruşturulması için güvenli bir prosedür oluşturma sorumluluğunu kabul ediyoruz.” 

“Sıfır tolerans” taahhüdü, hiçbir cinsel taciz fiilinin kabul edilemez olduğunu açıkça belirtir. Bu taahhüt, tüm cinsel taciz şikayetlerinin ciddiye alınmasını sağlayabilir ve sağlamalıdır. Bununla birlikte, bu terim genellikle yanlış anlaşılmakta veya yanlış yorumlanmaktadır. Kurumunuz, bu taahhüdün herhangi bir cinsel taciz fiilini gerçekleştirmiş herkese karşı sert bir disiplin tedbiri alması gerektiği anlamına geldiğini düşünebilir. Böylesi bir anlayış, tacize maruz kalan çalışanların, disiplin tedbirlerinin orantısız olduğunu düşünmesine ve olayları bildirmekten vazgeçmesine sebep olabilir. Tacizden etkilenen bir çalışan, taciz fiilini gerçekleştiren kişinin iş yeriyle ilişkisinin otomatik olarak kesilmesi yerine, olayın kapsamlı bir soruşturmaya dahil edilmesi ve kişinin taciz içeren davranışlarını sonlandırması için uyarılmasını talep edebilir. Kurumunuz “sıfır tolerans” politikasını nasıl anlıyor ve yorumluyor?

3. Net ve Anlaşılır Tanımlar ve Davranışlar Belirlemek

Kurumunuz, cinsel tacizin ve cinsel taciz teşkil eden belirli davranışların ne olduğu konusunda çalışanlar arasında ortak bir anlayış olduğunu varsaymamalıdır. Bu nedenle kurum politikası net tanımlar ve bu tanımlara net örnekler sunmalıdır.

Cinsel taciz tanımı için örnekler

“Kişiyi gücendiren, aşağılanmış ve/veya sindirilmiş hissettiren istenmeyen cinsel nitelikli davranışların tümü. Bir kişinin istihdamının bir koşulu olarak başka bir kişiden cinsel nitelikli taleplerde bulunması gibi durumların yanı sıra, maruz kalan için düşmanca, korkutucu veya aşağılayıcı bir ortam yaratan durumları içerir.”

“Bir kişinin insanlık onurunu ihlal etme amacı taşıyan veya etkisi yaratan cinsel nitelikli istenmeyen sözlü, sözlü olmayan veya fiziksel davranışların tümü. Özellikle korkutma amaçlı, düşmanca, aşağılayıcı, küçük düşürücü veya saldırgan bir ortam yaratan davranışlar.”

Sözlü

$ 99

Per Month
 • Kişinin bedeni veya görünüşü hakkında sorular sormak ya da yorum yapmak 
 • Kişiyi bedensel görünüşü nedeniyle aşağılamak/utandırmak 
 • Rahatsız edici nitelikte telefon aramaları 
 • Müstehcen yorumlar veya şakalar 
 • Cinsel içerikli hakaretler ya da sataşmalar
 • Flört ya da cinsel ilişki için istenmeyen ve ısrarlı talepler ve davetler. 

Sözlü Olmayan/Beden Diliyle

$ 99

Per Month
 • Islık çalmak 
 • Gözlerini dikerek bakmak ya da rahatsız edici bakışlar atmak
 • Cinsellik çağrıştıran müstehcen hareketler 
 • Duvarlarda, dolaplarda, telefonda, bilgisayarda veya sosyal medyada cinsel içerikli materyal sergilemek ve paylaşmak
 • Sosyal medya aracılığıyla istenmeyen veya hoş karşılanmayan cinsel talep ve teklifler. 
 • Cinsel içerikli resimler, posterler, ekran koruyucular, e-postalar, internet siteleri, Facebook vb. gönderileri veya anlık mesajlar göndermek veya bir kişinin bu gönderileri görmesini sağlamak
 • Çalışma saatleri dışında yüz yüze veya iletişim araçları yoluyla cinsel nitelikli temas veya davranış.

Fiziksel

$ 99

Per Month
 • İstenmediği halde dokunma, sarılma, okşama veya öpüşme davranışları
 • Birine kasten sürtünmek gibi gereksiz yakınlık veya gereksiz samimiyet içeren davranışlar
 • Masaj yapmak

Zarar verici olabilecek bazı davranışlar cinsel taciz olarak görülmeyebilir. Bir toplumdaki sosyal normlar ve toplumsal cinsiyet normları birçok insanın, cinsiyetten bağımsız olarak, belirli davranışları kabul edilebilir ya da normal görmesi anlamına gelebilir. Bu duruma bazı örnekler şunlardır:

 • Yaşı ileri kadın akrabaların “sevgi göstergesi” olarak, daha genç kadınların göğsüne dokunması. Bu davranış, kadın egemen iş yerlerine de taşınabilir.
 • Erkeklerin, kadınların ve genç kızların kendilerine ıslık çalınmasından ya da bedenleri hakkında yorum yapılmasından hoşlandıklarına inanmaları. “Bunları duyduklarında, kadınlar kendilerini iyi hisseder.”
 • Yöneticilerin, “sadece rahatlamalarına yardımcı olmak için” çalışanlarına masaj yapması.
 • Heteroseksüel çalışanların, LGBTİ+ bir çalışanın cinsel yaşamına dair sorular sorması. Çünkü “öğrenmek istiyorlar”.
 • Benzer şekilde, cis (atanmış cinsiyetiyle cinsiyet kimliği örtüşen) çalışanların bir trans kadın çalışana “kestirip kestirmediğini” sorması. Bunu yaparken, kişinin sosyal ve tıbbi uyum süreciyle ve cinsiyet kimliğiyle dalga geçmektedirler.
 • Erkeklerin soyunma odaları ve tuvaletlerin duvarlarına pornografik görseller asmaları. “Erkeklerin çıplak kadınlara bakmak istemesi normal,” diyerek hiçbir erkeğin bunda sorun görmediğini düşünmeleri.