Skip to main content

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurumsal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2022 yılında kuruldu. Kuruluşunda, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, cinsel taciz ve şiddeti önleme alanlarında çalışan farklı kurumlardan kişiler yer aldı.

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, platformlar, kamu kurumları ve özel sektöre kurumlarında cinsiyet eşitliğini hedefleyen bir politika ve cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti önlemek üzere mekanizmalar oluşturmaları için danışmanlık yapıyor. Bu konuda ulusal ve uluslararası ilgili yasal düzenlemeleri (CEDAW, İstanbul Sözleşmesi, ILO 190, TCK, 6284 no’lu yasa) dayanak olarak alıyor ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında çalışan örgütlerin deneyimlerinden yararlanıyor.

Dernek, danışmanlık verdiği kurumların işyerinde cinsel taciz ve şiddeti ele alırken önleyici yaklaşımı benimsemesini ve bütünlüklü bir kurum politikası geliştirmesini hedefliyor. Bu amaçla, ilgili kurum ve kuruluşlara çalışma alanlarına ve kurumsal yapılarına uygun bir politika geliştirmeleri için eğitimler düzenliyor, çalışma yaşamının eşit ve güvenli yerler olması ve yaşanan vakalar karşısında mekanizmalar işletilmesine yönelik kapasite güçlendirme çalışmaları yapıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların üretimine destek olmak için bilgilendirici materyaller, broşürler, rehber ve raporlar hazırlıyor.

2022-2023 yılları arasında CEPD 19 kuruma eğitim, 15 kuruma danışmanlık (birim kurmak, vaka üzerine vs.) verdi ve 14 kurumla politika geliştirmek üzere ön görüşme yaptı. Bu görüşmeler, birden fazla kere yapılıyor ve kurum politikası nedir, politika belgesi nasıl oluşturulur, önleyici faaliyet ve mekanizmalar nasıl planlanır, başvuru nasıl alınır, politikanın izleme değerlendirmesi nasıl yapılır ana başlıkları altında oluyor. 2024 Ocak itibariyle 14 kurum CEPD ile çalışarak politikasını oluşturdu veya oluşturma aşamasında.

Danışma Kurulu

Deniz Bayram
Umut Güven
Ceren Akçabay
Tuğçe Canbolat
Seda Kalem
Hilal Esmer
Selime Büyükgöze
Selin Top
Anjelik Kelavgil
Esen Özdemir
Feride Eralp
Hatice Demir
Müzeyyen Araç
E. Ege Tektaş

İletişim

Cemre Baytok
Proje Koordinatörü
[email protected]

Feride Eralp
Proje Asistanı
[email protected]