Skip to main content

UYGULAMA

1. Politikayı Yaygınlaştırmak ve Eğitim Vermek

Tüm çalışanların kurumun politikasından haberdar olması gerekir. Bu, kurum politikasının asgari gerekliliğidir.

Politikayı yaygınlaştırma (iletişim seçenekleri) aşağıdakileri içerir: 

 • Göreve başlama belgelerine kurum politikasının bir kopyasının dahil edilmesi. 
 • İlan panolarına politika belgesinin bir kopyasının (veya tercihen önemli içeriği göstermek için kısaltılmış versiyonlarını) asılması. Bunlar, çalışanların konuştuğu dillere bağlı olarak çok dilli yayınlanabilir. 
 • İş güvenliği toplantılarında veya öğle yemeği toplantılarında politikanın farklı yönleri veya farklı davranışlar hakkında düzenli tartışmaların yürütülmesi. 
 • Görsel, ses dosyası veya video yoluyla politikanın okuryazarlık seviyesi düşük kişiler ya da okuryazar olmayan kişiler tarafından erişilebilir hale getirilmesi. 

Tüm bu iletişim teknikleri, çalışanlara kurum politikasıyla ilgili bilgi verecektir. Ancak, çalışanların bu bilgileri yorumlayacaklarını veya içselleştireceklerini garanti etmez. Kurumunuzu çalışanları cinsel taciz konusunda eğitmek üzere dönüştürücü bir yaklaşım benimsemeye teşvik etmelisiniz; bu sayede eğitim, tutum ve davranışlardaki değişime katkıda bulunabilir. Buna ilişkin bazı fikirler aşağıda listelenmiştir: 

 • Cinsel taciz konusunda eğitimlerin düzenli olarak düzenlenmesi. 
 • Eğitimlerin, salt konuya dair bilgi vermenin ötesine geçerek interaktif olması ve düşünmeyi teşvik etmesinin sağlanması.
 • Cinsel taciz eğitimi, iş yerinde (toplumsal cinsiyete dayalı) şiddet ve tacizin temel nedenlerini ve etkilerini anlamaya yönelik daha kapsamlı bir eğitimin parçasıdır. 
 • Tanık müdahalesi eğitimi – uygunsuz davranışların açık edilebilmesi için gerekli teknikleri içerir.
 • Eğitim, işin kapsamına, iş yerlerine, istihdam düzeyine ve cinsel tacizi önleme ve cinsel tacize müdahaleyi yönetme sorumluluğuna dayalı olarak çalışanların özel gereksinimlerini karşılamayı hedefler. 

Kurumunuz, ayrıca cinsel taciz bildirimlerini yönetmekle yükümlü birimler belirlemeli ve cinsel taciz şikayet ve bildirimlerini güvenli bir şekilde yönetebilmeleri için bu yetkili birimlere yeterli uzmanlık eğitimi vermeyi taahhüt etmelidir. Söz konusu birimlere verilecek eğitim aşağıdakileri kapsamalıdır: 

 • Soruşturma becerileri 
 • Veri yönetim protokolleri
 • Cinsel tacize maruz kalan çalışanlara yanıt verirken kullanılacak maruz kalan kişiyi odağa alan yöntemler 

Yetkili birimler, iş gücünün demografik yapısını yansıtmalıdır, bu sayede çalışanlar yetkili birimlere bildirimde ya da şikayette bulunma konusunda daha rahat hissedebilirler. Son olarak, kurumunuz aşağıdakilere benzer ek sorumluluklar üstlenecek yöneticilere eğitim vermeyi düşünmelidir: 

 • Cinsel tacizin iş dünyasında sürmekte olan şiddet sürecinin parçası olduğunun iyi anlaşılması
 • Cinsel tacizin iş performansı üzerindeki etkileri ve bu etkilerin nasıl ölçüleceği ve azaltılacağı konusunda farkındalık 

2. Politikanın Etkilerini Değerlendirmek ve Ölçmek

Kurumunuzun politikasının etkisini izlemek için gerekli maddeleri içerdiğinden emin olmalısınız. Toplumsal cinsiyet analizinin mümkün olabilmesi için tüm bilgiler cinsiyete göre kategorize edilmelidir.

Kurum politikasının etkilerini değerlendirirken dikkate alınması gereken kilit sorular şunlardır: 

 • Çalışanların yüzde kaçı bu politikadan haberdar? 
 • Çalışanların yüzde kaçı cinsel taciz konusunda eğitim aldı, daha da önemlisi, yüzde kaçının bu eğitimin sonucunda bilgi, tutum ve davranışları değişti? 
 • Yetkili birimler özel eğitim aldı mı, daha da önemlisi, öğrendiklerini şikayetlerin yönetilmesi sürecinde ne kadar etkili uygulayabiliyorlar? 
 • Çalışanlar, cinsel taciz vakalarını bildirme konusunda kendilerini ne kadar rahat hissediyorlar? 
 • Belirli taciz biçimlerinde azalma da dahil olmak üzere, cinsel taciz nitelikli davranışların görülme sıklığında ne gibi değişiklikler görülüyor? 

Kurumunuz bu izleme değerlendirmeyi periyodik aralıklarla gerçekleştirilen personel anketleri, eğitim öncesi ve sonrası değerlendirmeler ve şikayetlerin nasıl ele alındığına dair gizliliğin korunduğu raporlar yoluyla gerçekleştirilebilir. Anketler yürütülürken çalışanların güvenliğini temin etmek için kurumunuza bir toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda uzman birinden görüş almasını tavsiye etmelisiniz.