LGBTİ+’lar İçin Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler: LGBTİ+ ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsayıcı Akademiye Dair Politika ve Uygulama Önerileri

LGBTİ+’lar İçin Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler: LGBTİ+ ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsayıcı Akademiye Dair Politika ve Uygulama Önerileri

26 Ocak 2024

LGBTİ+’lar İçin Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler: Güvenli Alanlara Dair Politika ve Uygulama Önerileri

LGBTİ+’lar İçin Daha Eşit ve Özgür Üniversiteler: Güvenli Alanlara Dair Politika ve Uygulama Önerileri

26 Temmuz 2023

Şiddet ve Tacizle Mücadele Sendika Politika Belgesi

Şiddet ve Tacizle Mücadele Sendika Politika Belgesi

29 Mart 2023

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin Başvuru Rehberi

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine İlişkin Başvuru Rehberi

29 Mart 2023

Şiddet ve Tacizle Mücadele İşyeri Politika Belgesi

Şiddet ve Tacizle Mücadele İşyeri Politika Belgesi

29 Mart 2023

Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Türk İş Hukukunda Kadınları Korumaya
Yönelik Düzenlemeler

Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı ve Türk İş Hukukunda Kadınları Korumaya Yönelik Düzenlemeler

1 Şubat 2023

Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

1 Şubat 2023

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı

1 Şubat 2023

Feminist Mücadelenin Üniversitedeki Ayağı: CTS Birimleri

Feminist Mücadelenin Üniversitedeki Ayağı: CTS Birimleri

1 Şubat 2023

LGBTİ+ların Hukuk Gündemine (İçeriden) Bir Bakış

LGBTİ+ların Hukuk Gündemine (İçeriden) Bir Bakış

1 Şubat 2023

Gösteri Sanatlarında Sınırlar

Gösteri Sanatlarında Sınırlar

1 Şubat 2023

İşyerinde Cinsel Taciz: Erzurum İlinde Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

İşyerinde Cinsel Taciz: Erzurum İlinde Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

1 Şubat 2023

İşyerlerinde Cinsel Taciz: Kapsamı, Öncülleri, Sonuçları, Kurumsal Baş Etme Yöntemleri

İşyerlerinde Cinsel Taciz: Kapsamı, Öncülleri, Sonuçları, Kurumsal Baş Etme Yöntemleri

1 Şubat 2023

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz

1 Şubat 2023

İş Yerinde Mobbing İş Yerinde Taciz

İş Yerinde Mobbing İş Yerinde Taciz

1 Şubat 2023

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu

1 Şubat 2023

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+ların Durumu

Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ+ların Durumu

1 Şubat 2023

Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu

Türkiye’de Kamu Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu

1 Şubat 2023

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Işığında İş Yaşamında Şiddet, Taciz, Misilleme ve Ev İçi Şiddet

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı Işığında İş Yaşamında Şiddet, Taciz, Misilleme ve Ev İçi Şiddet

1 Şubat 2023

Belediyeler İçin Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi

Belediyeler İçin Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi

1 Şubat 2023

Kadınların Sendikalaşma Deneyimleri Sendikaların Kadın Politikaları

Kadınların Sendikalaşma Deneyimleri Sendikaların Kadın Politikaları

1 Şubat 2023